Clients

Lee Hecht Harrison dẫn đầu về dịch vụ chuyển đổi nhân sự toàn cầu ở mảng kết nối ứng viên với việc làm đồng thời hỗ trợ họ nâng cao hiệu suất công việc.

Các tập đoàn hàng đầu thế giới sử dụng dịch vụ của Lee Hecht Harrison nhằm đạt được và duy trì thành công bằng cách quản lý hiệu quả tài sản quý giá nhất của mình – đó là con người. Chúng tôi cung cấp hàng loạt giải pháp tư vấn quản lý thực tế khả thi nhất với mục đích giúp các tổ chức hướng dẫn, kết nối, giữ chân và chuyển đổi người tài.

Dịch vụ nổi bật của chúng tôi bao gồm:

Hãy liên hệ với Lee Hecht Harrison Việt Nam ngay để để chúng tôi giúp bạn đạt mục tiêu.


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 12288 bytes) in /home/lhhcpn/public_html/wp-content/plugins/wpml-string-translation/vendor/twig/twig/lib/Twig/NodeVisitor/Escaper.php on line 45