fbpx

Clients

  • Coaching skills
    Coaching skills

Lee Hecht Harrison dẫn đầu về dịch vụ chuyển đổi nhân sự toàn cầu ở mảng kết nối ứng viên với việc làm đồng thời hỗ trợ họ nâng cao hiệu suất công việc.

Các tập đoàn hàng đầu thế giới sử dụng dịch vụ của Lee Hecht Harrison nhằm đạt được và duy trì thành công bằng cách quản lý hiệu quả tài sản quý giá nhất của mình – đó là con người. Chúng tôi cung cấp hàng loạt giải pháp tư vấn quản lý thực tế khả thi nhất với mục đích giúp các tổ chức hướng dẫn, kết nối, giữ chân và chuyển đổi người tài.

Dịch vụ nổi bật của chúng tôi bao gồm:

  • Career Transition hỗ trợ những nỗ lực tái cơ cấu của doanh nghiệp
  • Coaching và Leadership Development phát triển khả năng lãnh đạo ở mọi cấp độ nhân viên
  • Employee Engagement thu hút và giữ chân những nhân tài nòng cốt
  • Change Management duy trì hiệu suất công việc trong các quá trình thay đổi

Hãy liên hệ với Lee Hecht Harrison Việt Nam ngay để để chúng tôi giúp bạn đạt mục tiêu.

Lee Hecht Harrison