fbpx

Giải Pháp Toàn Cầu

Global Solutions

 

Giải pháp chuyển đổi nhân sự củng cố những nỗ lực phát triển nguồn nhân lực

Với trên 350 chi nhánh ở hơn 64 quốc gia, Lee Hecht Harrison (LHH) là nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi nhân sự hàng đầu. Chúng tôi kết nối ứng viên đến với công việc mới bằng dịch vụ Career Transition chuyên nghiệp đồng thời hỗ trợ họ cải thiện hiệu suất công việc thông qua các dịch vụ phát triển sự nghiệp và phát triển khả năng lãnh đạo. LHH hỗ trợ các doanh nghiệp trong những nỗ lực tái cơ cấu, phát triển kỹ năng lãnh đạo ở mọi cấp bậc nhân viên, thu hút và giữ chân nhân tài nòng cốt, và duy trì hiệu suất công việc trong các quá trình thay đổi. Chúng tôi giúp các tổ chức tối đa hóa lợi tức đầu tư vào việc phát triển con người, bên cạnh đó hỗ trợ các cá nhân phát triển tối đa tiềm năng của họ. Các giải pháp chuyển đổi nhân sự toàn cầu của chúng tôi bao gồm:

4-diamonds-2013-v2

Career Transition Leadership Development Employee Engagement Change Management

Tìm hiểu thêm về cách mà những giải pháp chuyển đổi nhân sự toàn cầu của chúng tôi có thể hỗ trợ cho những ưu tiên về phát triển nhân sự trong công ty của bạn:

  • Career Transition hỗ trợ nỗ lực tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Leadership Development phát triển khả năng lãnh đạo ở mọi cấp độ nhân viên
  • Employee Engagement thu hút và giữ chân nhân tài nòng cốt
  • Change Management duy trì hiệu suất công việc trong quá trình thay đổi

Hãy liên hệ với LHH Việt Nam ngay để chúng tôi giúp bạn đạt mục tiêu.

Lee Hecht Harrison