fbpx

Giới Thiệu

About us

Giải pháp chuyển đổi nhân sự dành cho mọi cấp bậc nhân viên.

Lee Hecht Harrison (LHH) là một tập đoàn chuyển đổi nhân sự toàn cầu nổi bật về các giải pháp Career Transition, Leadership Development, Employee Engagement và Change Management dành cho các tổ chức muốn phát triển tốt về nhân sự đồng thời trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu.

Lý do nên chọn Lee Hecht Harrison.

Lee Hecht Harrison giúp các công ty đang đối mặt với áp lực kinh doanh ngày càng tăng từ các thay đổi về con người, về nhu cầu sản xuất đến biến đổi về yêu cầu kinh doanh toàn cầu.

Rất nhiều những tổ chức đó đang chọn giải pháp đầu tư vào nhân sự, sắp xếp và bố trí lại nguồn lực, mở rộng thị trường đồng thời giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên, họ cũng thường phải đối mặt với những khó khăn và thử thách để thực hiện những mục tiêu đề ra, bao gồm nhu cầu thu hút và giữ người tài, củng cố khả năng lãnh đạo, tạo cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho nhân viên đồng thời giúp cấp quản lý trở thành người tư vấn giỏi về chuyên môn và chủ động trong mọi tình huống.

Liên hệ với LHH Việt Nam để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi và cách chúng tôi giúp bạn tăng cường hiệu quả công việc thông qua việc chuyển đổi nhân sự.

Lee Hecht Harrison